Dla kogo Projekt jest przeznaczony?

Projekt kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli przedsiębiorczości, a także matematyki oraz technologii informacyjnej (informatyki) w szkołach ponadgimnazjalnych. W fazie testowej projektu przewidziano uczestnictwo nauczycieli z 30 szkół w województwie małopolskim i podkarpackim, ale produkty wypracowane w ramach projektu adresowane będą do nauczycieli wszystkich szkół w Polsce. Realizacja projektu powinna więc przyczynić się – w okresie reformy programowej kształcenia – do pomocy nauczycielom w takiej zmianie strategii nauczania, aby bardziej zmotywować uczniów do aktywnego udziału w kształceniu w tym zakresie oraz zachęcić ich do wyboru kierunków studiów inżynieryjno-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.