Dla kogo Projekt jest przeznaczony?

Projekt kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli przedsibiorczoci, a take matematyki oraz technologii informacyjnej (informatyki) w szkoach ponadgimnazjalnych. W fazie testowej projektu przewidziano uczestnictwo nauczycieli z 30 szkó w województwie maopolskim i podkarpackim, ale produkty wypracowane w ramach projektu adresowane bd do nauczycieli wszystkich szkó w Polsce. Realizacja projektu powinna wic przyczyni si – w okresie reformy programowej ksztacenia – do pomocy nauczycielom w takiej zmianie strategii nauczania, aby bardziej zmotywowa uczniów do aktywnego udziau w ksztaceniu w tym zakresie oraz zachci ich do wyboru kierunków studiów inynieryjno-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.