Cele projektu

Gównym celem Projektu „Krok w przedsibiorczo” jest zaprojektowanie i pilotaowe wdroenie testujce (w woj. maopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu ksztatowania postaw przedsibiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejtnoci komputerowych w szkoach ponadgimnazjalnych. Opracowany program ksztacenia oparty bdzie na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej) i konkurowania na wirtualnym rynku. Program ten moe by wykorzystany powszechnie w szkoach ponadgimnizjalnych jako wiodca metoda ksztacenia w realizacji zaj pozalekcyjnych lub w ramach „podstaw przedsibiorczoci” i nowego fakultatywnego przedmiotu „ekonomia w praktyce”, który zostanie wprowadzony zgodnie z harmonogramem reformy owiaty od roku szk. 2012/2013. W ramach projektu przewiduje si wypracowanie szeregu pomocniczych materiaów edukacyjnych dla nauczycieli (scenariusze zaj, poradnik) oraz uczniów.